MTÜ Eesti Spetsiaaltööriistatootjate Assotsiatsioon (ESTA) on  vabatahtlik ühendus spetsiaaltööriistade valdkonna  süsteemseks käsitlemiseks.

Põhieesmärk: Eesti tööstuse konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaali tõstmine.

• Rahvusvaheline koostöö teiste riikide tööriistatootjate liitude, koostöövõrkude ja klastritega.
•  Tootmis- , arendus- ja turundustegevuses koostöö ja integratsiooni süvendamine masinaehituse, elektroonika ja infotehnoloogia valdkonda kuuluvate organisatsioonide ja ettevõtetega.
•  Koostöö arendamine ülikoolidega, teadus-arendusasutuste ning ettevõtetega.

Alates 2002. aastast on ESTA rahvusvahelise spetsiaaltööriistatootjate assotsiatsiooni ISTMA liige.